Ken Uzelf

Socrates, Oud Griekse wijsgeer

Eigen waarheid & gedeelde werkelijkheid

 

Ik ben ervan overtuigd dat elk mens van ieder ander iets kan leren.

Eenvoud is niet eenvoudig

2005 studeerde ik af aan de vroedvrouwenschool. 

Mijn grootste kracht is het evenwicht tussen theorie en praktijk. Kennis en kunde. De kern te pakken krijgen en verbinden met dat wat relevant is zonder de persoon uit het oog te verliezen.

Tussen 2006 & 2022 was ik mede eigenaar van een maatschap. Gedreven door de ervaringen en behoeften van cliënten kon ik mijn ei kwijt in het verbeteren van de zorg & samenwerking in en buiten de praktijk.

Persoonlijke zorg heeft me altijd het meest getrokken en zette ik menig gesprek buiten de spreekkamer voort. In een dorp kan dat gewoon op straat of in de supermarkt.

Mijn holistische coachopleiding gaf een welkome aanvulling aan een leef- en werkwijze die ik door de jaren heen ontwikkeld had en nu met onderbouwing en extra tools.

Begin 2021 nam ik een sabbatical op voor 4 maanden. Ik zag in dat, ondanks successen, de verandering in het geboortesysteem niet was verlopen zoals ik voor ogen had. Te log, te stroperig en afhankelijk van teveel externe factoren. Persoonlijke zorg en iemand, al-is-het-maar-1- stap- vooruit helpen, had daarentegen altijd mijn prioriteit en verandering lag voor de hand.

Kritisch hoe ik als vroedvrouw ouders wil begeleiden, zonder tijdsdruk en concessies, betekende afscheid nemen van fijne collega’s & cliënten en de reguliere praktijk.
Waar de ene deur dicht gaat stond de deur open bij een gelijkgestemde collega die al jaren caseload werkte.

Minder cliënten, meer tijd voor begeleiding en daardoor tegemoet kunnen komen aan de behoeften van de individu.
We vulden elkaar aan en er volgde jaar met veel magische momenten samen met de aanstaande ouders. De kers op mijn carriere-taart.

Zo mooi en toch maar een jaar? Ja.
Moeilijke keuzes maken is niet altijd fijn maar wel nodig als je je eigen pad volgt.

Na 5 maanden en een knoop in mijn maag deelde ik mijn besluit met mijn collega. Dit was niet mijn eindstation. Het bleek de start van mijn nieuwe avontuur.

Van betekenis zijn voor elkaar betekent een individu te zijn

De vele aanmeldingen waar wij nee moesten verkopen (vol=vol) lieten mij zien dat er veel vraag is naar persoonlijke zorg met ruimte voor eigen inbreng. Behoefte aan meer dan de standaard zorg en controles.

Helaas is de capaciteit in de zorg niet toereikend om iedereen 1:1 ofwel continuïteit van zorg te bieden. Ook speelt angst en onzekerheid zowel bij cliënten als bij zorgverleners. Deze factoren vergroten de kans op onnodige medicalisering, miscommunicatie en teleurstellingen met als gevolg meer stress, onrust of depressiviteit.

Dat is niet de intentie van de zorgverlener, niet de wens van de cliënt en niet de meest relaxte start voor een baby. Gelukkig hebben we tegenwoordig wel allerlei trauma behandelingen maar dat moet toch niet de norm worden.

Daar wil ik graag een brug slaan. De preventie anders inrichten. De mentale & emotionele draagkracht van de zwangeren vergroten en het stimuleren van complementaire zorg enerzijds en  bewustwording en verbetering van de communicatiedynamiek tussen cliënt en zorgverlener anderzijds.

Al mijn expertise zet ik nu in als mentor van aanstaande ouders én verloskundigen. Voor allen die, samen met mij, in het ripple effect geloven.

Met een quality voorbereiding, de loving support van je partner en eventuele anderen, een krachtige ervaring beleven ongeacht waar of met wie je bevalt.

Omdat ik weet dat het kan.

‘I Can Handle It’

Als je me kent dan weet je dat

                                      En

Ik op mijn 9de ik B.O.M. moeder werd van mijn babypop.
Mijn soulmate mij leerde make-uppen en ik haar fietsband plakte.

Wil jij het optimale uit jezelf en jouw voorbereiding halen?

Gun jij jezelf meer dan een methode of techniek?